Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / main_folder.hlp
CommitLineData
af024500 1<chapter>
2 <title>
3 Seznam zpráv
4 </title>
5 <summary>
6
7 </summary>
8</chapter>
9
10<section>
11 <title>
12 Seznam zpráv
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 Po kliknutí na název složky se v levé části obrazovky zobrazí seznam zpráv, které tato složka obsahuje.
17 Pod horním menu se nachází řádek s informacemi o tom, které zprávy se zobrazují a kolik jste jich celkem obdrželi.
18 </p><p>
19 Například: zobrazeny zprávy <B>20</B> až <B>30</B> (45 celkem).
20 </p><p>
21 Počet všech zpráv se může lišit od počtu nepřečtených zpráv, jejichž počet
22 je uveden v závorkách v hlavní složce zpráv.
23 </p><p>
24 Následuje lišta se třemi tlačítky. První zleva je rozbalovací seznam
25 složek. Tento seznam zobrazuje složky, které aktuálně využíváte. Jakákoliv
26 vybraná zpráva bude přesunuta do vybrané složky, když kliknete na tlačítko
27 "Přesunout", přičemž je možné přesunout více zpráv najednou. V pravé části
28 lišty je tlačítko, kterým lze odstranit vybrané zprávy. Vyberte zprávy,
29 které chcete vymazat a klikněte na "Odstranit".
30 </p><p>
31 Pole "Od" zobrazuje odesílatele zpráv nebo adresu, ze které byla zpráva
32 odeslána. V poli "Datum" se zobrazí datum odeslání zprávy a "Předmět" označuje
33 titulek zprávy, který odesílatel uvedl. Poznámka: Mezi políčkem "Datum" a
34 "Předmět" je neoznačený sloupec, který může obsahovat buď "!" nebo "A".
35 "A" znamená, že jste na zprávu odpověděli, "!" pak to, že je zpráva důležitá.
36 </p><p>
37 Na této stránce se také zobrazí tabulka aktuálních zpráv. Nepřečtené zprávy
38 jsou označeny <B>tučně</B>, přečtené standardním písmem. Vlevo jsou políčka
39 určená k označení zprávy. Označené zprávy lze přesouvat do složek nebo je odstraňovat.
40 </p>
41 </description>
42</section>