Moving help files from cs to cs_CZ
[squirrelmail.git] / help / cs_CZ / compose.hlp
CommitLineData
af024500 1<chapter>
2 <title>
3 Nová zpráva
4 </title>
5 <summary>
6
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10
11 </p>
12 </description>
13</chapter>
14
15<section>
16 <title>
17 Komu
18 </title>
19 <description>
20 <p>
21 Do tohoto pole vepište e-mailovou adresu příjemce (příjemců) zprávy.
22 Můžete zde vepsat libovolný počet jmen, musí však být odděleny čárkou.
23 Vkládání adres můžete provést kliknutím na tlačítko adresář.
24 </p>
25 </description>
26</section>
27
28<section>
29 <title>
30 Kopie
31 </title>
32 <description>
33 <p>
34 Jestliže si přejete, aby zprávu obdrželo více příjemců, vložíte jejich
35 adresu do tohoto pole. Do všech polí "Komu", "Kopie", Skrytá kopie" můžete
36 vepisovat libovolný počet adres. Adresy osob, kterých se zpráva přímo týká,
37 vepisujte do pole "Komu", adresy osoby, pro které je zpráva pouze informativní,
38 vepisujte do pole "Kopie" a "Skrytá kopie".
39 </p>
40 </description>
41</section>
42
43<section>
44 <title>
45 Skrytá kopie
46 </title>
47 <description>
48 <p>
49 Adresy osob, jež uvedete zde, se nezobrazí v hlavičce zprávy osobám, které
50 byly uvedeny v "Komu" a "Kopie".
51 </p>
52 </description>
53</section>
54
55<section>
56 <title>
57 Předmět
58 </title>
59 <description>
60 <p>
61 Zde uveďte titulek zprávy.
62 </p>
63 </description>
64</section>
65
66<section>
67 <title>
68 Adresář
69 </title>
70 <description>
71 <p>
72 Kliknutím na toto tlačítko otevřete adresář. Abyste vyhledali požadovanou
73 adresu, musíte do pole "Hledat" zadat požadovaný text. Jestliže chcete, aby se
74 Vám zobrazily všechny adresy v adresáři, vložte zde mezeru a klikněte
75 na tlačítko "Odeslat". Pro detailní popis zvolte v nápovědě část "Adresář".
76 </p>
77 </description>
78</section>
79
80<section>
81 <title>
82 Text zprávy
83 </title>
84 <description>
85 <p>
86 Prázdné okno je určeno k tomu, abyste zde vložili text zprávy. Pokud
87 jste v možnostech zvolili automatický podpis, zobrazí se v dolní části zprávy.
88 </p>
89 </description>
90</section>
91
92<section>
93 <title>
94 Přiložit soubor
95 </title>
96 <description>
97 <p>
98 Tato funkce Vám umožňuje přikládat k Vaší zprávě soubory. Přikládaný soubor
99 musí být uložen na Vašem pevném disku nebo na síti. Tlačítkem "Procházet" můžete
100 volit cestu k danému souboru a přiložit ho ke zprávě.
101 </p>
102 <p>
103 Takto přiložený soubor kdykoliv odstranit kliknutím na tlačítko "Odstranit."
104 <p>
105 </description>
106</section>