Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / options.hlp
CommitLineData
3da53449 1<chapter>
2 <title>
3 Opcions
4 </title>
5 <summary>
6 Vostè pot modificar la forma com SquirrelMail mira i respon segons les
7 seves preferències segons aquesta secció.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Una de les grans coses del SquirrelMail es el grau amb el que es poden
12 personalitzar les preferències de cada usuari. Vostè pot personalitzar
13 els temes de colors, idiomes, carpetes, etc. Totes aquestes i més
14 preferències poden ser modificades sense que això afecti a cap altra
15 usuari del sistema. Hi ha quatre menús: informació personal, ressaltat
16 missatges, preferències de pantalla i preferències de carpetes.
17 </p>
18 </description>
19</chapter>
20
21<section>
22 <title>
23 Informació personal
24 </title>
25 <description>
26 <b>Nom complet</b><br>
27 Vostè ha de posar aquí el seu nom complet. Per exemple, "Josep Sanz".
28 Això es el que la gent veurà quan rebin un missatge seu. Si no completa
29 aquest camp, el que veurà la gent serà la direcció de correu.
30 <br><br>
31
32 <b>Direcció de correu</b><br>
33 <i>Opcional</i> - Si la seva direcció de correu es diferent a la que
34 s'assigna automàticament, vostè la pot canviar aquí.
35 <br><br>
36
37 <b>Respondre a</b><br>
38 <i>Opcional</i> - Aquesta es la direcció de correu que la gent utilitzarà
39 quan facin Respondre (Reply) al seu missatge. Això es útil quan volem
40 que la gent respongui a una altra direcció de correu.
41 <br><br>
42
43 <b>Signatura</b><br>
44 <i>Opcional</i> - Es la signatura que acompanyarà a tots el missatges
45 que s'enviïn. Si vostè desitja utilitzar-la, s'haurà de seleccionar la
46 casella de verificació que té la etiqueta "Utilitzar signatura ?"
47 <br><br>
48 </description>
49</section>
50
51<section>
52 <title>
53 Preferències de pantalla
54 </title>
55 <description>
56 <b>Tema</b><br>
57 SquirrelMail ofereix diversos temes de colors. Vostè pot seleccionar
58 el la combinació de colors que més li agradi.
59 <br><br>
60
61 <b>Idioma</b><br>
62 Si l'anglès no es el seu idioma, vostè pot fàcilment canviar l'idioma
63 amb el que visualitzarà la majoria de coses. Si l'idioma que vostè
64 vol es troba a la llista d'idiomes, pot seleccionar-lo i SquirrelMail
65 respondrà a gaire be tots els missatges amb aquest idioma. Observi que
66 això no tradueix els missatges de correu o els noms de les carpetes.
67 <br><br>
68
69 <b>Usar Javascript a la llista de contactes?</b><br>
70 Una de les nostres fites principals al fer SquirrelMail era no dependre
71 del llenguatge JavaScript. Però, alguns dels nostres col·laboradors,
72 van fer un llibre de direccions molt bo que buscava l'utilitari del
73 JavaScript. Ara, en lloc de treure'l o no utilitzar-lo, també pot
74 utilitzar-lo en HTML. Si el seu navegador no suporta JavaScript
75 seleccioni HTML però si sí que ho suporta, es mes pràctic el llibre
76 de direccions usant JavaScript.
77 <br><br>
78
79 <b>Numero de missatges a indexar</b><br>
80 Aquest es el número de missatges a mostrar al mateix temps d'una carpeta.
81 Si hi han més missatges que el número a mostrar, vostè veurà uns links
82 que permetran mouràs per tots els demés missatges (anteriors i següents).
83 <br><br>
84
85 <b>Acomodar texts entrants a</b><br>
86 El número de caràcters que es deixaran mostrar abans de acomodar el text.
87 Generalment 86 es un valor correcte però es pot canviar al gust de
88 l'usuari.
89 <br><br>
90
91 <b>Mida de la finestra de l'editor</b><br>
92 Vostè desitja que la caixa per redactar el missatge sigui d'una mida
93 concreta?. Aquest es el número de caràcters que vostè podrà prémer
94 abans de canviar automàticament la línia.
95 <br><br>
96
97 <b>Ample de la columna de la llista de carpetes</b><br>
98 A la part de l'esquerra, vostè veurà la llista de carpetes. Amb aquesta
99 opció pot definir com serà d'ample aquesta columna. Això s'ha de mirar
100 segons les mides de les fonts o si té carpetes on els noms son llargs.
101 S'ha de mirar de configurar de forma que no quedi espai buit.
102 <br><br>
103
104 <b>Actualització automàtica de la llista de carpetes</b><br>
105 SquirrelMail te la funció de refrescar el contingut del menú de carpetes.
106 Això pot ser útil per veure quan hi han missatges no llegits a l'INBOX.
107 <br><br>
108 </description>
109</section>
110
111<section>
112 <title>
113 Ressaltat de missatges
114 </title>
115 <description>
116 La idea d'això va venir per que en molts casos, s'està donat d'alta a
117 diverses llistes de distribució i quan arriben molts missatges, es
118 difícil veure d'on venen cadascú. Amb això, podrà ressaltar amb un color
119 els missatges que arribin d'una llista, amb un altra els d'una altra
120 llista, etc.
121 <br><br>
122 Només cal fer clic a [Nou] per crear un nou ressaltat, o [Editar] per
123 modificar qualsevol paràmetre. Les opcions apareixeran tot seguit.
124 <br><br>
125
126 <b>Nom per identificar-lo</b><br>
127 Això es simplement el nom que vostè defineix per aquest ressaltat.
128 Per exemple, si vostè vol ressaltar d'un color tots els missatges que
129 arribin de "jsanz@fa.upc.es", pot posar "jsanz".
130 <br><br>
131
132 <b>Color</b><br>
133 Aquest es el color real que serà de fons. Vostè pot seleccionar d'entre
134 un número de colors definits o introduir el color en format
135 hexadecimal (p.e. a6b492). Si vostè selecciona el seu propi color,
136 també ha de seleccionar el botó de selecció que indica que s'utilitzi
137 aquest.
138 <br><br>
139
140 <b>Coincidència</b><br>
141 Aquí vostè ha de seleccionar quina serà la cadena de text que es buscarà
142 i a quin camp del missatge es buscarà.
143 <br><br>
144 </description>
145</section>
146
147<section>
148 <title>
149 Preferències de carpetes
150 </title>
151 <description>
152 <b>Ruta de la carpeta</b><br>
153 En alguns sistemes això no es mostra. Si no veu aquesta opció, no faci
154 cas d'això. En altres sistemes, aquesta en una dada necessària.
155 Normalment aquesta opció, mostra la opció mes adient al nostre sistema.
156 Aquesta es la carpeta en el nostre directori personal d'on pengen
157 les carpetes de correu. Si vostè no entén això, deixi la opció que
158 surt al seu sistema per defecte.
159 <br><br>
160
161 <b>Paperera</b><br>
162 Vostè pot seleccionar a quina carpeta es mouran els missatges suprimits.
163 Si no desitja que els elements suprimits passin per la paperera,
164 seleccioni la opció "No utilitzar paperera"
165 <br><br>
166
167 <b>Elements enviats</b><br>
168 També pot indicar a quina carpeta posar els elements enviats. Si no
169 vol que es guardin els missatges enviats, seleccioni la opció "No
170 utilitzar elements enviats".
171 <br><br>
172
173 <b>Notificació de missatges no llegits</b><br>
174 Aquesta opció especifica com es mostrarà la llista de carpetes de
175 l'esquerra de la pantalla. Es pot seleccionar que no s'indiqui, que
176 només indiqui la carpeta d'entrada o totes les carpetes. En el cas
177 de que seleccioni que notifiqui els missatges no llegits, quan
178 hagin missatges no llegits a qualsevol carpeta, aquesta es mostrarà
179 en <B>negreta</B>.
180 <br><br>
181
182 <b>Tipus de notificació de missatges no llegits</b><br>
183 Quan nou missatges arriben a una carpeta, aquesta opció diu com es
184 notificarà. Les opcions son dues: només no llegits (4) o no llegits i
185 total (4/27).
186 <br><br>
187 </description>
188</section>