Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / basic.hlp
CommitLineData
3da53449 1<chapter>
2 <title>
3 Introducció a SquirrelMail
4 </title>
5 <summary>
6 SquirrelMail proporciona un mecanisme per comprovar el teu correu
7 des de qualsevol lloc d'Internet
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Que es exactament <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
12 Es un interfície de correu que esta escrit en <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
13 Esta dissenyat per accedir al correu que hi ha al servidor des de
14 qualsevol lloc del mon per via WEB. Mes informació d'això i de com
15 treballa el protocol IMAP a <A HREF="http://imap.org">aquí</A>.
16 </p>
17 </description>
18</chapter>
19
20<section>
21 <title>
22 Les coses bàsiques
23 </title>
24 <description>
25 <p>
26 Si tu tens alguna pregunta concreta, pots mirar les FAQ's.
27 </p>
28 <p>
29 SquirrelMail esta dividit en dues parts anomenades frames. La part de
30 la esquerra llista les carpetes que actualment estan donades d'alta.
31 A la secció "Carpetes" d'aquesta documentació es troba mes informació
32 d'aquesta part.
33 </p>
34 <p>
35 A la part de la dreta hi ha la informació dels missatges. A la part de
36 dalt, hi ha una barra de tasques. Desconnectar-se es la forma correcta de
37 sortir quan terminem d'utilitzar-lo. La carpeta actual indica quina
38 carpeta s'ha seleccionat al menú de l'esquerra. Desprès d'entrar al
39 programa, la carpeta INBOX es la que aparegui per defecte.
40 </p>
41 <p>
42 La barra de tasques de dalt, conte les següents opcions:
43 <ul>
44 <li><b>Redactar</b> - Per escriure i enviar un e-mail. Aquest pot incloure fitxers adjunts.
45 <li><b>Direccions</b> - Mostra la llista de direccions que tens a la teva llibreta de direccions personal.
46 <li><b>Carpetes</b> - Tot per modificar les opcions de carpetes. Tu pots suprimir, crear, canviar el nom, donar d'alta i de baixa les carpetes.
47 <li><b>Opcions</b> - Canvia preferències de com SquirrelMail actuarà i el veurà.
48 <li><b>Buscar</b> - Amb aquesta eina, tu pots buscar qualsevol cosa als missatges utilitzant un criteri.
49 <li><b>Ajut</b> - Tu ets ara aquí!
50 </ul>
51 </p>
52 </description>
53</section>