Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / addresses.hlp
CommitLineData
3da53449 1<chapter>
2 <title>
3 Direccions
4 </title>
5 <summary>
6 La llibreta de direccions pot estalviar molt de temps i evitar escriure
7 molt. Vostè pot posar les direccions de la gent que mes utilitza, i
8 usar-les una vagada i una altra.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12 El llibre de direccions es un estalvi de temps. Les direccions
13 utilitzades amb molta frecuencia, es poden guardar aquí. Els servidors
14 LDAP (Usats sovint en companyies i universitats) també es poden usar.
15 </p>
16 <p>
17 Si el seu visor d'HTML suporta JavaScript, a les hores vostè pot activar
18 que el llibre de direccions es mostri com una subfinestra de la
19 principal. Però també es pot utilitzar aquesta funcio sense JavaScript.
20 </p>
21 </description>
22</chapter>
23
24<section>
25 <title>
26 Àlias
27 </title>
28 <description>
29 <p>
30 Posi un nom familiar. Qualsevol cosa que l'ajudi a recordar a qui
31 pertany la direcció de correu.
32 </p>
33 </description>
34</section>
35
36<section>
37 <title>
38 Direcció de correu
39 </title>
40 <description>
41 <p>
42 Aquí ha d'anar la direcció sencera de correu. La direcció de correu te
43 tres parts. La primera es el nom del recipient, com "johnq". Després es
44 el nom del domini, que podria ser "tayloru.com". La direcció correcte
45 seria "johnq@tayloru.com". Si la direcció no es correcte, al enviar un
46 missatge amb aquesta direcció, ens retornaria un altra missatge indicant
47 que no s'ha trobat el destinatari en questio.
48 </p>
49 </description>
50</section>
51
52<section>
53 <title>
54 Informació Adicional
55 </title>
56 <description>
57 <p>
58 Aquesta es una altra caixa de text on es pot posar qualsevol cosa per
59 recordar a qui pertany la direcció de correu. Això es fa per poder
60 tenir un àlias més llarg. Per exemple, es pot posar "Amic de la feina".
61 </p>
62 </description>
63</section>
64
65<section>
66 <title>
67 Editar o esborrar
68 </title>
69 <description>
70 <p>
71 Aquests dos botons permeten selecciona una direcció per modificar
72 qualsevol dada o per esborrar-la. Nomès es permet de seleccionar una
73 direcció per editar-la.
74 </p>
75 </description>
76</section>
77
78<section>
79 <title>
80 Afegir direcció
81 </title>
82 <description>
83 <p>
84 Ompli les caixes de text com s'indica. Les tres primeres (Àlias, Direccio
85 de correu i Nom) han d'estar com a mínim. El Cognom i la Informació
86 adicional son camps opcionals.
87 </p>
88 </description>
89</section>
90
91<section>
92 <title>
93 LDAP
94 </title>
95 <description>
96 <p>
97 LDAP es un protocol per a l'emmagatzematge centralitzat, unificat i
98 accés remot a la informació. Per exemple, la facultat por utilitzar
99 un servidor LDAP per a guardar les dades dels estudiants amb les
100 seves direccións de correu. SquirrelMail pot utilitzar aquesta
101 característica i mostrar el llibre de direccions local combinat amb
102 les direccions del servidor LDAP de forma que sembli només un.
103 </p>
104 </description>
105</section>