Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / bg_BG / read_mail.hlp
CommitLineData
d9b4be64 1<chapter>
2 <title>
3 Четене на писмата
4 </title>
5 <summary>
6 Възможността за четене да писма е едно от най-основните свойства на
7 един email клиент. SquirrelMail има съвсем малко възможности за времето
8 през което четете пощата. Тук е обяснено какво прави всяко от тях.
9 </summary>
10 <description>
11 <p>
12 Кликнете на темата на едно писмо и писмото ще се покаже.
13 Вероятно сте забелязали, че email-ите и уеб адресите са връзки, така че
14 можете да кликнете върху тях и да изпратите писмо или да отворите страница.
15 Друга елегантна възможност е, че писмата са оцветени.
16 Стандартно за отговор е да се загреди предишното писмо с ">" преди всяка линия.
17 Писмото на което сте отговорити ще има различен цвят в сравнение с новия текст.
18 При четенето на писмо в горната част има една лента разделена на три части.
19 Чрез тези от лявата част можете да се върнете към списъка с писмата или да изтриете
20 писмо. Чрез средната част можете да се отваряте предишното или следващото писмо.
21 В дясно са представения няколко функции за писмото.
22 </p>
23 </description>
24</chapter>
25
26<section>
27 <title>
28 Списък с писмата
29 </title>
30 <description>
31 <p>
32 Кликнете на тази връзка за да се върнете в папката от която сте дошли.
33 </p>
34 </description>
35</section>
36
37<section>
38 <title>
39 Изтрий
40 </title>
41 <description>
42 <p>
43 Кликнете върху тази връзка за да изтриете писмото което разглеждате в момента.
44 С това ще бъдат изтрити и всички прикрепвания към изтритото писмо. Предотвратете
45 загубата на прикрепванията като ги изтеглите преди това (обяснено е по долу в тази
46 глава).
47 </p>
48 </description>
49</section>
50
51<section>
52 <title>
53 Навигация
54 </title>
55 <description>
56 <p>
57 В централната част на полето са навигационните бутони.
58
59 </p>
60 </description>
61</section>
62<section>
63 <title>
64 Назад
65 </title>
66 <description>
67 <p>
68 Кликнете върху тази връзка за да видите писмото преди текущото.
69 Линка &quot;Назад&quot; ще бъде активен само ако има предишно писмо, иначе
70 ще бъде показана като обикновен текст.
71 </p>
72 </description>
73</section>
74<section>
75 <title>
76 Напред
77 </title>
78 <description>
79 <p>
80 Кликнете върху тази връзка за да видите писмото след текущото.
81 Линка &quot;Напред&quot; ще бъде активен само ако има следващо писмо, иначе
82 ще бъде показана като обикновен текст.
83 </p>
84 </description>
85</section>
86
87<section>
88 <title>
89 Препрати
90 </title>
91 <description>
92 <p>
93 В дясната част има връзка &quot;Препрати&quot;, като при кликане върху нея
94 ще се отвори страницата за съставяне на ново писмо. При това в тялото на
95 писмото ще бъде заредено тялото на писмото което сте преглеждали.
96 В началото на тялото на писмото има низ &quot;-------- Оригинално писмо --------&quot;.
97 Пъм оригиналната тема е добавено &quot;Fwd:&quot; за да може получателя лесно да
98 разбере, че това е препратено писмо. Останалите полета чакат да бъдат попълнени от вас.
99 Можете да редактирапте съдържанието на попълнените полета а също така можета и да
100 направите прикрепване към текущото писмо.
101 </p>
102 </description>
103</section>
104
105<section>
106 <title>
107 Отговори
108 </title>
109 <description>
110 <p>
111 Кликенете върху тази връзка за да изпратите писмо на човека,
112 който ви е изпратил това което разглеждате в момента.
113 Към оригиналната тема на писмото се добавя автоматично &quot;Re:&quot;.
114 Текста на оригиналното писмо се появява в текстовото поле.
115 Този път, преди всеки ред на текста на оригиналното писмо е поставен символа ">".
116 Може би ще забележите, че част от оригиналния текст няма символа ">".
117 Това е заради пренасянето на редовете и може да бъде неизбежно.
118 Опитайте се да настроите стойността на <i>Пренасяй входящия текст от символ:<i> от
119 менюто "Опции > Визуални настройки" като я установите на по-голяма стойност.
120 Това ви позволява лесно да правите коментар на отделни редове на оригиналното писмо.
121 </p>
122 </description>
123</section>
124
125<section>
126 <title>
127 Отговори на всички
128 </title>
129 <description>
130 <p>
131 Също както "Отговори" с изключение ан това че се отговаря на всички адреси
132 от хедъра на писмото.
133 </p>
134 </description>
135</section>
136
137<section>
138 <title>
139 Прегледай пълния хедър
140 </title>
141 <description>
142 <p>
143 Показва целия хедър на писмото. Това включва пътя които е изминало писмото
144 докато стигне до тук, и още множество детайлна информация за самото писмо.
145 </p>
146 </description>
147</section>
148
149<section>
150 <title>
151 Свали това като файл
152 </title>
153 <description>
154 <p>
155 Тази връзка ще откриете долната част на долната лента.
156 Кликването на тази връзка ще ви позволи да запазите това писмо на локалния си
157 твърд диск като чист текст. Към горната част на писмото ще бъде прикрепена заглавна част.
158 </p>
159 </description>
160</section>
161
162<section>
163 <title>
164 Прикрепвания
165 </title>
166 <description>
167 <p>
168 Всички файлове прикрепени към писмоото ще бъдат показани ви долната част на писмото.
169 Всеки файл е представен като връзка с описание на типа на файла в дясно. При кликане върху
170 името на файла ще покаже прикрепения файл или ще Ви покаже диалогов прозорец за сваляне,
171 в зависимост от типа на файла. Ако искате да свалите файла (а не да видите съдържанието му)
172 кликнете на връзката &quot;Изтегли&quot;.
173 </p>
174 </description>
175</section>