Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / bg_BG / options.hlp
CommitLineData
d9b4be64 1<chapter>
2 <title>
3 Опции
4 </title>
5 <summary>
6 Можете да си настроите начина по който изглежда и как се държи SquirrelMail
7 като установите различните опции в тази секция.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Едно от най-големите предимства на SquirrelMail е нивото до което може да бъде
12 настроен. В зависимост от конфигурацията, може да имате различни теми, езици,
13 папки и други възможности. Всички те могат да бъдат промемени без да се влияе
14 на другите потребители на системата. Има пет основни части в Опции: Лични,
15 Визуални, Оцветяване на писмата, Папки и Ред на индекса.
16 </p>
17 </description>
18</chapter>
19
20<section>
21 <title>
22 Лична Информация
23 </title>
24 <description>
25 <b>Пълно име</b><br>
26 Тук трябва да напишете цялото си име. Например, "Иван Петров". Това име се показава
27 на хората до които изпращате писма. Те ще видят, че е изпратено от "Иван Петров".
28 Ако не попълните това поле, те ще видят само email адреса ви, например:
29 "stan@stud.ru.acad.bg".
30
31 <br><br>
32
33 <b>Email Адрес</b><br>
34 <i>Незадължително</i> - Ако email адреса ви е различен от този който ви е автоматично
35 свързан при влизането в SquirrelMail, можете да го промените тук
36 <br><br>
37
38 <b>Отговори на</b><br>
39 <i>Незадължително</i> - Това е email адреса на който хората ще ви отговаря, когато
40 изпратят отговор на писмата ви. Ако той е различен от email адреса от който изпращате,
41 можете да го напишете тук. Това е полезно ако искате хората да отговарят на писмата
42 ви, например във вашия Yahoo акаунт а не на адреса ви в офиса.
43 <br><br>
44
45 <b>Сигнатура</b><br>
46 <i>Незадължително</i> - Сигнатурите се прикрепят към края всички писма които изпращате.
47 Ако искате сигнатура, трябва да сте сигурни, че полето за отметка до "Използвай сигнатури"
48 е маркирано и след това попълнете сигнатурата в полето по-долу.
49 <br><br>
50 </description>
51</section>
52
53<section>
54 <title>
55 Визуални настройки
56 </title>
57 <description>
58 <b>Тема</b><br>
59 SquirrelMail предлага различни теми за вашата визуална наслада. Можете да
60 изберете между многото показани теми ако искате разбира се.
61 <br><br>
62
63 <b>Език</b><br>
64 Ако английския не ви е роден език, можете лесно да промените езика на който
65 да ви се визуализират по-голяма част от нещата. Ако желаният от вас език е
66 в списъка, можете да го изберете и в всички писма свързани със SquirrelMail ще
67 бъдат на този език. Забележете, че това не превежда входящите ви писма или имена
68 на папки.
69 <br><br>
70
71 <b>Използвай Javascript книга с адреси?</b><br>
72 Една от основните ни цели е да създадем така SquirrelMail, че да няма изобщо
73 Javascript във нито една страница. Но някои от нашите разработчици направиха
74 много добро средство за търсене в книгата с адреси което използва Javascript.
75 Вместо да я отстраним, ние дадохме възможност на потребителя сам да си избира
76 дали да ползва HTML книга с адреси или Javascript. Ако не разбирате за какво
77 става въпрос по-сигурно е да оставите опцията HTML.
78 <br><br>
79
80 <b>Брой на писмата в индекса</b><br>
81 Това е броят на писмата, които ще се покажат в даден момент. Ако има
82 повече писма от този брой, ще видите връзки "Назад" и "Напред" в
83 горната и долната част на списъка, които ще ви отведат съответно към предишните
84 или следващите писма.
85 <br><br>
86
87 <b>Пренеси входящия текст от символ</b><br>
88 На кой символ да се извърши пренасянето на текста.Това предпазва писмата от скролиране
89 извън екрана. Обикновено 86 е достатъчно сигурна стойност, но можете спокойно да си
90 го промените ако искате.
91 <br><br>
92
93 <b>Размер на прозореца на редактора</b><br>
94 Колко широко бихте искали да е полето за "Съставяне" на ново писмо? Това е
95 броя символи на ред, които ще можете да въведете преди текста да се пренесе.
96 <br><br>
97
98 <b>Ширина на списъка на папките в ляво</b><br>
99 В лявата страна на прозореца на браузъра ви, ще видите списък на папките.
100 С тази опция можете да изберете колко широк ще бъде той. Ако сте избрали много
101 дълги имена на папките или големи шрифтове, ще бъде добре да го установите с по-голяма
102 стойност. Иначе, можете да го установите така, че да ви губи минимално пространство от екрана.
103 <br><br>
104
105 <b>Автоматично презареждане на списъка с папките</b><br>
106 SquirrelMail има функционалността автоматично да презарежда списъка на папките
107 разположен в лявата страна на прозореца на браузъра ви. Това също така ще обнови
108 броя на непрочетените писма във всяка папка. Това е добър начин да проверите непрочетените
109 писма в INBOX без да е необходимо да кликате върху него всеки път.
110 <br><br>
111 </description>
112</section>
113
114<section>
115 <title>
116 Оцветяване на писмата
117 </title>
118 <description>
119 Идеята е, че ако сте се присъединили към много пощенски списъци,
120 е доста трудно докато прелиствате писмата да се различни кое писмо от къде идва.
121 Чрез оцветяване на писмата, можете да имате различен цвят на фона на всички
122 писма идващи от даден пощенски списък.<br><br>
123
124 Кликнете на [Ново] за да добавите ново, или [Редактиране] за да редактирате съществуващо,
125 като при това по-долу ще се появят съответните опции.<br><br>
126
127 <b>Идентифициращо име:</b><br>
128 Това е просто името с което се идентифицира дадено оцветяване. Например, ако добавите оцветяване
129 писмо изпратено то майка ви, може да го установите на "От мама".<br><br>
130
131 <b>Цвят</b><br>
132 Това е конкретният цвят на фона. Можете да изберете измежду предефинираните цветове, които
133 ние сме подбрали за вас или може да въведете шестнадесетичен код за цвета който желаете
134 (напр. a6b492). Ако изберете да въвеждате свой собствен цвят, трябва да изберете радио бутона
135 пред него така, че да бъде избран. Освен горните два начина, даден цвят можете да изберете
136 и чрез радио бутоните в долната част на лентата за избро на цвят.
137 <br><br>
138
139 <b>Съвпада с:</b><br>
140 Тук можете да изберете фразата за съвпадение. От падащото меню, можете да изберете с кое
141 поле на заглавната част на писмото да съвпада, а в текстовоте поле да въдете фразата
142 (stan@stud.ru.acad.bg).
143 <br><br>
144 </description>
145</section>
146
147<section>
148 <title>
149 Настройки на папките
150 </title>
151 <description>
152 <b>Folder Path</b><br>
153 On some system this will not be displayed. If you don't see this option, just
154 ignore this. On other systems, this is quite a necessary feature. Usually the
155 option that is in there is what should be there. This is the folder in your
156 home directory that holds all your email folders. If you don't understand this,
157 just leave it what it is.
158 <br><br>
159
160 <b>Папка Trash</b><br>
161 Можете да изберете в коя папка да се съхраняват изтритите от вас писма.
162 Ако не искате да се съхраняват в никоя папка, установете това в
163 "Не използвай Trash".<br><br>
164
165 <b>Папка Sent</b><br>
166 Можете да изберете в коя папка да се съхраняват изпратените от вас писма.
167 Ако не искате да се съхраняват в никоя папка, установете това в
168 "Не използвай Sent".<br><br>
169
170 <b>Папка Draft</b><br>
171 Можете да изберете в коя папка да се съхраняват черновата на вашите писма.
172 Ако не искате да се съхраняват в никоя папка, установете това в
173 "Не използвай Draft".<br><br>
174
175 <b>Положение на списъка с папките</b><br>
176 Оставям това без коментар.<br><br>
177
178 <b>Дължина на списъка на папките</b><br>
179 Оставям това без коментар.<br><br>
180
181 <b>Автоматично презареждане на списъка с папките</b><br>
182 Можете да укажете дали или на колко време да се презарежда списъка с папките.<br><br>
183
184
185 <b>Позволи съобщение за нови писма</b><br>
186 Тази опция указва как да бъдат показвани новите писма в списъка с папките.
187 Ако установите това в "Без съобщение" няма да бъдете уввдомявани за новите писма.
188 Ако установите това в "Само \ 0ОДЯЩИ", когато имате ново писмо, папка \ 0ОДЯЩИ ще
189 стане с удебелен шрифт и в скоби ще се появи броя не непрочетените писма.
190 Ако установите това в "Всички папки" това поведение ще имат всички папки.
191 Ако забележите че списъка с папките ви се зарежда бавно, можете да установите това
192 в "Само \ 0ОДЯЩИ" или в "Без съобщение".<br><br>
193 </description>
194</section>