Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / bg_BG / main_folder.hlp
CommitLineData
d9b4be64 1<chapter>
2 <title>
3 Индекс на писмата
4 </title>
5 <summary>
6 Името може да звучи сложно, но това е просто списъка с писмата които са в дадена папка.
7 </summary>
8</chapter>
9
10<section>
11 <title>
12 Индексът на писмата
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 След като кликнете на папка (в левия фрейм), ще се озовете в индекса на писмата.
17 Това показва писмата в избраната папка. Под менюто за избор има линия която Ви
18 информира кои писма разглеждате по номера и колко общо писма имате.
19 </p><p>
20 Например: Преглед на писмата: <B>20</B> до <B>30</B> (45 общо).
21 </p><p>
22 Забележете, че броя на общите писма може да бъде различен от броя на непрочетените
23 който може да видите в дясно от главната папка на пощата.
24 </p><p>
25 Следва лента с три бутона. В ляво има падащо меню в което са показани текущо
26 присъединените папки. Всяко селектирано писмо ще бъде преместено в избраната
27 папка след натискането на бутона "Премести". В дясната страна на тази лента е бутона
28 "Изтрий", който служи за изтриване на избраните писма. Просто изберете ненужните
29 писма и натиснете бутона.
30 </p><p>
31 Следват три полета (Дата, От и Тема). Тези заглавия разделят списъка на писмата
32 на логически части. "От" ви показва от кого е писмото. Или поне от кой email адрес
33 идва то. "Дата" показва деня в който е изпратено писмото. "Тема" показва какво е
34 въвел изпращача като тема на писмото. <b>Забележка: </b> Между полетата "От" и "Тема"
35 има малка колона без заглавие. Там може да бъдат символи "+", "!" или "A".
36 Ако видите "+" това означава, че писмото има прикрепвания, ако видите "A", това означава, че
37 сте отговорили на това писмо и ако видите "!", това означава, че писмото е маркирано като спешно!
38 </p><p>
39 Всичко останало е фактическата таблица на писмата. Ще забележите, че не прочетените писма са
40 с <b>удебелен</b> шрифт, за разлика от прочетените които са с нормален.
41 </p>
42 </description>
43</section>