Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / bg_BG / folders.hlp
CommitLineData
d9b4be64 1<chapter>
2 <title>
3 Папки
4 </title>
5 <summary>
6 Може да съхранявате писмата си в различни папки. Това е
7 много полезно ако имате много писма и искате да ги съхранявате
8 организирано. Менюто "Папки" ви позволява да манипулирате папките си.
9 </summary>
10</chapter>
11
12<section>
13 <title>
14 Присъединени папки и левия фрейм
15 </title>
16 <description>
17 <p>
18 Текущо присъединените папки са показни в оцветената област в ляво.
19 Може да накарате списъка с папките автоматично да се презарежда чрез
20 "Настройки на папките". В началото на лявата област има голямо и
21 удебелено заглавие. Ако са направени промени в присъединените
22 папки, списъка може да бъде презареден с връзката под заглавието.
23 Тази връзка е озаглавена "Презареди списъка с папките".
24 </p><p>
25 Първата папка която виждате съдържа получената поща. В дясно от
26 първата папка в кавички са указани броя на <I>непрочетените</I> писма.
27 Този брой се различава от общия брой на писмата показани при отварянето
28 на папката. Под главната папка са другите папки или подпапки. Цветевете
29 им са различни в зависимост от избраната тема страницата с опциите.
30 </p>
31 </description>
32</section>
33
34<section>
35 <title>
36 Изтриване
37 </title>
38 <description>
39 <p>
40 Можете да изтриете всяка папка показана в списъка на падащото меню в ляво от бутона
41 "Изтрий". Забележете, че списъка може да <B>не</B> съдържа всички показани папки.
42 Специалните папки като Sent и Trash не могат да бъдат изтрити и разбира се не
43 можете да изтриете INBOX.
44 </p>
45 </description>
46</section>
47
48
49<section>
50 <title>
51 Създай папка
52 </title>
53 <description>
54 <p>
55 Папките мога да бъдат създадени просто като въведете желаното име в текущото поле
56 и натиснете бутона "Създай". Ако желаете тази папка да бъде подпапка на друга,
57 можете да изберете това от падащото меню със списъка на папките.
58 </p>
59 <p>
60 На някои пощенски сървъри има два типа папки. Един който съдържа писмата и един който
61 съдържа папките. Можете да видите опцията наречена "Нека тази папка съдържа подпапки".
62 Ако направите това и маркирате тази опция, папката която създадете ще може само да съдържа
63 папки, но не и писма. Иначе ще можете да съхранявате само писма, но не и папки.
64 </p>
65 </description>
66</section>
67
68<section>
69 <title>
70 Преименувай папката
71 </title>
72 <description>
73 <p>
74 Можете да преименувате коя да е папка показана в падащото меню в ляво от бутона "Преименувай".
75 Забележете, че този списък може и да <B>не</B> включва всички папки, показани в левия фрейм.
76 По очевидни причини не можете да преименувате папките sent, trash, и INBOX.
77 </p>
78 </description>
79</section>
80
81<section>
82 <title>
83 Отстрани/Присъедини
84 </title>
85 <description>
86 Дефиниции:<br>
87 <i>Присъедини</i>: За да регистрирате папка в пощенския сървър, което Ви позволява да
88 разглеждате списъка с папките.<br>
89 <i>Отстрани</i>: Противоположното на присъединяването. Това отрегистрирва папка от пощенския сървър.<br>
90 <br><p>
91 Можете да изберете колкото си пожелаете папки и да ги присъединявате и отстранявате, след това трябва да
92 кликнете върху бутона под полето, за да има ефект от действието ви. Ще забележите, че папките се
93 преместват в другото падащо меню. След това можете да ги присъедините отново или да ги отстраните в зависимост
94 от желанието ви.
95 </p>
96 </description>
97</section>