Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / bg_BG / compose.hlp
CommitLineData
d9b4be64 1<chapter>
2 <title>
3 Състави
4 </title>
5 <summary>
6 С тази възможност вие можете да изпращате писма на различни хора чрез SquirrelMail.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Избора на менюто Състави ще ви отведе към нова страница за
11 съставяне на писмо. Тук ще намерите няколко полета и бутони.
12 В зависимост от това как сте стигнали до съставянето на новото
13 писмо някои от полетата може вече да бъдат попълнени.
14 </p>
15 </description>
16</chapter>
17
18<section>
19 <title>
20 До
21 </title>
22 <description>
23 <p>
24 Първото от тези полета е полето <B>До:</B>. В това поле трябва да
25 въведете email адреса на човека или хората до които изпращате писмото.
26 Можете да въведете толкова адреси колкото искате, но те трябва да са
27 разделени със запетайка. Също така можете да натиснете бутона Адреси
28 за да изберете адреси от личната си адресна книга. Не се тревожете ако
29 целия адрес не е показан. Полето е с фиксирана дължина, но всичко което
30 въведете в него се използва, въпреки че се скролора наляво или на дясно.
31 </p>
32 </description>
33</section>
34
35<section>
36 <title>
37 Копие
38 </title>
39 <description>
40 <p>
41 Следващото поле е <B>Копие:</B>. Ако искате да изпратите на някого копие
42 от писмото, можете да го направите тук. Можете да имате толкова хора колкото
43 желаете в полетата <B>До:</B>, <B>Копие:</B>, and <B>BCC:</B>.
44 Желателно е само хората до които е адресирано писмото да бъдат в полето "До:"
45 а в останалите полета можете да въведете адресите на хората за които писмото е
46 само информативно.
47 </p>
48 </description>
49</section>
50
51<section>
52 <title>
53 BCC
54 </title>
55 <description>
56 <p>
57 BCC e съкращение от <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy(Сляпо копие). Използвайте
58 го за да изпратите копие от писмо на някого без хората, чиито адреси са в полетата
59 <B>До:</B> или <B>Копие:</B> да знаят за това.
60 </p>
61 </description>
62</section>
63
64<section>
65 <title>
66 Тема
67 </title>
68 <description>
69 <p>
70 Тук може да въведете нещо свързано със съдържанието на писмото. Запомнете, че може
71 да спестите доста време на получателя, ако въведете акуратна тема на писмото.
72 </p>
73 </description>
74</section>
75
76<section>
77 <title>
78 Адреси
79 </title>
80 <description>
81 <p>
82 Този бутон ще отвори адресната ви книга. Трябва да въведете нещо в полето
83 за търсене за да получите някакв резултат. Ако искате да видите всички адреси в книгата с
84 адреси можете да натиснете бутона "Изведи всички" или просто натиснете бутона "Търси" без
85 да сте въвели текст. Книгата с адреси има достатъчна функционалност за да има своя
86 собствена глава в помощната информация. По детайлна информация можете да получите в глава "Адреси"
87 </p>
88 </description>
89</section>
90
91<section>
92 <title>
93 Запиши черновата
94 </title>
95 <description>
96 <p>
97 Ако съставяте писмо, но по някаква причина не сте готови да го изпратите
98 все оше, можете да използвате този бутон за да запишете писмото в папка
99 "Drafts". Ако по-късно искате да довършите и да изпратите писмото, трябва да
100 отидете в папка "Drafts", да го отворите с което ще бъдете върнати в страницата
101 за съставяне на писмо, като информацията в полетатат ще бъде попълнена.
102 </p>
103 </description>
104</section>
105
106<section>
107 <title>
108 Приоритет
109 </title>
110 <description>
111 <p>
112 Ако е позволено от системния администратор, в дясно от "Приоритет:" ще
113 видите падащо меню. От тук можете да изберете приоритета на това писмо.
114 Високо-приоритетните писма могат да се показват по различен начин от пощенския
115 клиент на получателя. Трябва да се отбележи, че прекомерната употреба на тази
116 функция, ще омаловажи ефекта от нея.
117 </p>
118 </description>
119</section>
120
121<section>
122 <title>
123 Тяло на писмото
124 </title>
125 <description>
126 <p>
127 Голямото празно поле е за текста на самото писмо. Ако файлът със сигнатурата е
128 записан, то той ще се появи там. Тук въвеждате съдържанието на вашето писмо.
129 </p>
130 </description>
131</section>
132
133<section>
134 <title>
135 Прикрепване
136 </title>
137 <description>
138 <p>
139 Разположено в долната част на страницата за съставяне на писма, тази
140 възможност ви позволява да включите файл в писмото си. Файлът трябва
141 да бъде разположен на <I>локалната</I> ви машина или мрежа за да може
142 да го прикрепите. Чрез бутона "Browse" може да търсите в директориите си и
143 чрез кликане върху файл да го включите. Алтернативата на това е да
144 знете точния път и името на файла и да го въведете в полето. След като го изберете
145 трябва да нетиснете бутона "Добави" за да го добавите към списъка с
146 прикрепените файлове.
147 </p>
148 <p>
149 След като добавите поне един файл за прикрепване, ще ви се появи още един бутон.
150 Изтриването на един или повече файлове за прикрепване става като изберете
151 съответните файлове и натиснете бутона "Изтрий избраните прикрепени файлове".
152 <p>
153 </description>
154</section>