Stanislav Yordanov
[squirrelmail.git] / help / bg_BG / basic.hlp
CommitLineData
d9b4be64 1<chapter>
2 <title>
3 Въведение в SquirrelMail
4 </title>
5 <summary>
6 SquirrelMail ви дава възможност да проверите email-a си чрез Интернет.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 Какво точно е <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
11 Той е уеб интерфейс към email, който е написан на <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
12 Проектиран е да позволи достъп до пощата на вашия сървър от целия свят чрез Интернет.
13 Повече информация относно как точно става това и за IMAP протокола може да бъде намерена
14 <A HREF="http://imap.org">тук</A>.
15 </p>
16 </description>
17</chapter>
18
19<section>
20 <title>
21 Основите
22 </title>
23 <description>
24 <p>
25 Ако имате бърз въпрос, можете да прогледнете често задаваните въпроси.
26 </p>
27 <p>
28 SquirrelMail се състои от две секции наречени фреймове. Левия фрейм показва текущо
29 присъединените папки. За повече информация относно левия фрейм прочетете главата
30 "Папки" от тази документация.
31 </p>
32 <p>
33 По-голямата част от действието ще се извършва в дясно. В началото на страницата е менюто.
34 Чрез "Изход" вие може да излезете по сигурния начин от системата, когато приключите работата си с нея.
35 "Текуща папка" показва в коя от папките показани в ляво се намирате. Веднага след
36 влизането ви в системата, ще ви се покаже папка INBOX.
37 </p>
38 <p>
39 Под лентата с текущата папка има меню което се състои от:
40 <ul>
41 <li><b>Състави</b> - Създай и изпрати на писмо, което може да включва прикрепвания.
42 <li><b>Адреси</b> - Съдържа списък от адресите от личната ви адресна книга.
43 <li><b>Папки</b> - За всякаква манипулация с папки. Можете да изтривате, създавате, преименувате, присъединявате, и отстранявате папки.
44 <li><b>Опции</b> - За промяна на настройките на SquirrelMail, за начин по който изглежда и реагира.
45 <li><b>Търсене</b> - С този инструмент, можете да търсите в пощенската си кутия по дадени критерии.
46 <li><b>Помощ</b> - Вече сте тук!
47 </ul>
48 </p>
49 </description>
50</section>