7ab9da8ecc00cd3fc99fee4253b392e0e2835360
[mharc.git] / .gitignore
1 /.ssh
2 /.viminfo
3 /.lesshst
4 /.bash*
5 /log
6 /namazu