Reordering items.
authorZak Rogoff <zak@montage.office.fsf.org>
Fri, 21 Nov 2014 23:02:07 +0000 (18:02 -0500)
committerZak Rogoff <zak@montage.office.fsf.org>
Fri, 21 Nov 2014 23:02:07 +0000 (18:02 -0500)
commit9c60d5fbda3801475321a8c3c035fe5d96baf5a4
tree10a925ced3725637f33e2fbbb92ba653ee70d210
parent5f7f40ef8439535c78dfcb7c7628b2fc15c5a9c2
Reordering items.
givingguide.html