Format String safety
authorTodd Lyons <tlyons@exim.org>
Tue, 15 Oct 2013 20:41:21 +0000 (13:41 -0700)
committerTodd Lyons <tlyons@exim.org>
Tue, 15 Oct 2013 20:41:21 +0000 (13:41 -0700)
commit54e3e5b64c9fa8b6f3628e200d63b028b97f4526
tree42c2f22c75043d3bec16f4fdc9926fa6f9b470f3
parent115c008d2e1ae4c6543b569404b4d53e31a4605d
Format String safety
src/src/receive.c